МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
05.10.2012
МБАЛ Д-р Т.Венкова АД Габрово
OLV Hospital Aalst Belgium
МУ Плевен - Факултет Медицина


Със съдействиено на:
Astra Zeneka, BBraun, Sanofi-Aventis


ПРОГРАМА:

09.10.2012г /Вторник/

09.00 - 09.05 Откриване
09.05 - 09.30 Три години инвазивна кардиология Габрово – постижения и переспективи Д-р М. Стоянов МБАЛ Габрово
09.30 – 12.00 Ден на отворените врати – запознаване с работата в Инвазивна кардиология Габрово - консуматив, апаратура, поведение при пациента – Д-р Л. Смилов МБАЛ Габрово
12.00-13.00 Среща на Астра Зенека
Имаме ли нужда от по-различен подход при пациенти с много висок СС риск - Д-р М.Стоянов МБАЛ Габрово
Оптимизиране статегиите на лечение при пациенти с ОКС д-р П. Гергански МБАЛ Габрово
13.00 – Коктейл

10.10.2012г /Сряда/

09.00 -11.00 Live case демонстация от KatLab Габрово Ротаблациия от екип на OLV Hospital Aalst под ръководството на проф. G.Heyndrickx
11.00-12.00 Приложение на ОСТ и IVUS в инвазивната кардиология Д-р П. Гергански МБАЛ Габрово
12.00 -12.30 Среща BBraun
Медикамент излъчващ балон SeQuent Please– индикации и препоръки за лечение.
12.30 – 13.30 Коктейл
13.30 – 14.30 Ротаблацията като метод на лечение при коронарно – болни пациенти Проф G. Heyndrickx OLV Hospital Aalst Belgium.

11.10.2012г /Четвъртък/

09.00 - 11.00 Live case демонстация от KatLab Габрово - бифуркационна стеноза –третиране с бифуркационен стент Tryton. Д-р Пенко Гергански МБАЛ Габрово Д-р С. Топалов МБАЛ Габрово
11.00 – 12.00 – Приложението на FFR при гранично – сигнификантни стенози Проф. G. Heyndrickx OLV Hospital Aalst Belgium
12.00 -13.00– Антиагрегантна терапия при болни с ОКС Доц. д-р С.Тишева д.м. Медицински университет - Плевен

изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
27.09.2012
На 29 септември 2012г. във връзка с деня на сърцето, в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД се организират безплатни кардиологични прегледи от 9:00 до 13:00 ч. в приемно-консултативния кабинет на Кардиологично отделение.
Пациентите се записват предварително на тел. 800 253 вътр. 203.
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
19.07.2012
Във връзка с осигуряване по-добро обслужване на спешни пациенти и подобряване организацията на движение в района на лечебното заведение, от месец август ще се въведе ограничение на достъпа на моторни превозни средства в района на болницата.
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
19.07.2012
Избран е изпълнител по Закон за обществените поръчки и вече започна ремонт на южната фасада на стационарния блок на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД.
Ремонта е финансиран от Министерство на здравеопазването, след подаден проект. Стойността на ремонта е 482 658.32 лв.

Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
19.07.2012
След конкурс, съгласно Закон за лечебните заведения, са избрани следните началници на отделения в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД:

Д-р Любомир Гатев Лалев за длъжността началник отделение на Отделение по нуклеарна медицина;
Д-р Станислав Рачев Рачев за длъжността началник отделение на Отделение по клинична патология;
Д-р Красимира Колева Йорджева за длъжността началник отделение на Отделение по кожни и венерични болести;
Д-р Виктор Петров Стойчев за длъжността началник отделение на Отделение по ортопедия и травматология;
Д-р Светлана Иванова Малинова за длъжността началник отделение на Неонатологично отделение;
Д-р Цанка Иванова Сиромахова за длъжността началник отделение на Отделение по очни болести;
Д-р Галя Георгиева Влаева за длъжността началник отделение на Отделение по физикална и рехабилитационна медицина;
Д-р Николай Михайлов Влаев за длъжността началник отделение на Отделение по нервни болести;
Д-р Галя Янакиева Йовчева за длъжността началник отделение на Клинична лаборатория;
Д-р Тотьо Иванов Йовчев за длъжността началник отделение на Отделение по нефрология и хемодиализа;
Д-р Мая Радославова Димитрова за длъжността началник отделение на Отделение по трансфузионна хематология
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
13.03.2012
На 8 март 2012г. в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД беше открито напълно реновирано Кардиологично отделение с интензивни легла. Лечебното заведение инвестира собствени средства в размер на 160 000 лв. Отделението напълно отговаря на медицински стандарт по Кардиология. Разполага с мониторна станция за пациенти (закупена през 2011г.), ехокардиографи (дарени от O.L.V. Clinic), централна кислородна инсталация, резервно електрическо захранване, пожароизвестителна система и климатична инсталация.

Отделението е пример за добро партньорство между двата побратимени града Аалст и Габрово и двете партниращи си болници O.L.V. Clinic и МБАЛ "Д-р Тота Венкова" и неправителствения сектор в лицето на "Хора в помощ на България: Аалст-Габрово".

Гости на откриването бяха г-жа Таня Христова - Кмет на гр. Габрово, г-н Добрин Савчев - Зам. кмет на гр. Габрово, г-н Николай Сираков - Председателя на Общинския съвет, д-р Петър Стефанов - директора РЗИ, г-н Захари Дошков - директор РЗОК, г-н Марк Михилсен - Н. Пр. Посланика на Кралство Белгия, д-р Етиен Фонтейн - Председател на Фондация "Хора в помощ на България: Аалст-Габрово", г-н Вили Ван Импе - Почетен консул на България в Източна Фландрия, г-жа Ан Ван де Стеен - Зам. кмет на гр. Аалст, г-н Люк Ван ден Бремт - Директор на O.L.V. Clinic.

Всички гости изразиха задоволство, че болницата подобрява условията за лечение на пациентите и е стабилна финансово.

Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
13.03.2012
На 6 и 7 март 2012г. в МБАЛ" Д-р Тота Венкова" се проведоха работни срещи с гостуваща делегация от гр. Аалст - Белгия. В състава на официалната делегация бяха д-р Етиен Фонтейн - Председател на Фондация "Марсел де Бископ Аалст- Габрово", г-н Вили Ван Импе - Почетен консул на България в Източна Фландрия и г-н Люк Ван ден Бремт - Директор на O.L.V. Clinic. Тема на обсъждане беше развитието на партньорските отношения между двете болници.

През 2009г. частната O.L.V. Clinic инвестира над един милион лева в габровската болница с цел по-добра медицинска грижа за пациентите от Област Габрово и реинвестиране на печалбата от инвазивната кардиология в подобряване на инфраструктурата. На работните срещи се анализираха детайлно финансовите показатели на лечебното заведение и приоритетите.

Директора на O.L.V. Clinic г-н Бремт изрази пълна готовност да продължи партньорството между двете болници. В O.L.V. Clinic ще продължават да се обучават лекари от МБАЛ "Д-р Тота Венкова", като ще се разширява обмена. През 2012г. в O.L.V. Clinic ще специализира кардиолога д-р Лъчезар Смилов. Специализацията му ще бъде в областта на инвазивната кардиология и имплантиране на постоянни пейсмейкъри. До края на годината за специализация се планира да заминат ортопед, гастроентеролог и патолог, а в габровската болница ще работят уролога д-р Фонтейн, ортопед и патологоанатом от O.L.V. Clinic.

O.L.V. Clinic ще продължи да дарява апаратура и болнично оборудване. Ръководството на болницата запозна г-н Бремт с нуждите на лечебното заведение.

На среща с лекарите, които са специализирали в O.L.V. Clinic, г-н Бремт изрази задоволството си от настъпилите положителни промени в лечебното заведение - положителен финансов резултат за 2011г. и 2010г., създаване на приоритети, привличане на донорски средства и нови инвестиции.

Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
23.12.2011
На 16 декември 2011г. ръководството на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" и председателят на РК на БЛС д-р Пламен Панов връчиха на д-р Снежина Рашкова Годишната награда на БЛС и парична премия.

Д-р Снежина Рашкова работи като началник на Кардиологично отделение и бе наградена за дългогодишната си отговорна и високопрофесионална дейност.
Д-р Савчева изтъкна, че д-р Рашкова съчетава две от най-важните неща за един лекар - завиден професионализъм и висок морал, като добави, че ако повече български лекари имат тези качества, кризата на доверие между българските лекари и пациенти не би имала подобно измерение. Д-р Савчева и благодари от името на ръководството и от името на Медицинския съвет за отговорната, прецизна и всеотдайна дейност като кардиолог и началник отделение. Със задоволство отбеляза, че д-р Рашкова остава да работи в лечебното заведение на една от най-отговорните позиции - консултант-кардиолог.
Награди от ръководството получиха и най-младият началник отделение д-р Анелия Толева и д-р Васил Василев като началник отделение с най-дългогодишен стаж. Д-р Тотьо Йовчев беше определен от Медицинския съвет като най-добър мениджър за 2011г. за организация на работата в Нефрологично отделение и Центъра по Хемодиализа.

изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
18.10.2011
На 18 октомври министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов и началника на кабинета г-жа Таня Андреева, министърът по управление на средствата от европейския съюз г-н Томислав Дончев, депутата г-н Цветомир Михов посетиха МБАЛ "Д-р Тота Венкова". Болничното ръководство представи дейността на лечебното заведение и най-наболелите проблеми. Двамата министри посетиха болнични отделения.

На проведената среща изпълнителния директор потърси спешно финансиране за ремонт на терасите на основния корпус и увеличаване на финансирането за медикаменти за лечение на онкологични пациенти. След проведените разговори ръководството на болницата е оптимистично настроено във връзка с решение на поставените проблеми.

Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
17.10.2011
На 14 октомври в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" постъпи 14 годишно момиче с масивен мозъчен кравоизлив. Благодарение на добрата работа в екип в състав от д-р Папазова, д-р Паралчева и д-р Бенков детето бе диагностицирано и спешно преведено в УМБАЛ СМ "Пирогов". Детето бе транспортирано с линейка на ЦСМП до летището в Горна Оряховица, придружено от началника на ОАИЛ д-р Иванов и началника на Педиатрично отделение д-р Пашова. От Горна Оряховица до София детето беше транспортирано с хеликоптер на правителствения авиоотряд след разрешение на Премиера г-н Бойко Борисов.
Транспорта на детето се заплаща от бюджета на Министерски съвет.

Ръководството на лечебното заведение изпрати благодарствени писма до министъра на транспорта и премиера.
Лечението на детето продължава в Детска реанимация на УМБАЛ СМ "Пирогов", гр. София.
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
Отиди на страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Категории новини