МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
09.11.2017

МБАЛ “Д-р Тота Венкова“АД, гр. Габрово е в партньорски отношения с ОЛВ Клиника в гр. Аалст - Белгия. Тази година  акцента е върху партньорство на администрациите на двете болници. Пред Медицинския съвет и пред ръководството на болницата бе представена системата за измерване на качеството на ОЛВ Клиника. В болницата гостуват Ерик Уифелс – медицински директор на болницата, инвазивен кардиолог, Франк Стаеленс –  административен директор, отговорен за системата за измерване на качеството и д-р Етиен Фонтейн –уролог. В момента в ОЛВ Клиника се обучават двама млади лекари от габровската болница - д-р Мирослава Василева- кардиолог и д-р Росен Иванов – гастроентеролог. Идеята на ръководството на МБАЛ “ Д-р Тота Венкова “АД, гр. Габрово е с помощта на ОЛВ Клиника болницата да е първата болница в България, която измерва качеството на медицинските си дейности по собствена методика, като те ще бъдат известни на обществеността чрез сайта на болницата и по този начин пациентите ще имат информация за резултатите от дейността на всяко отделение. Двете болници ще си партнират и в проекти с европейско финансиране с цел подобряване качеството на медицинските дейности.Според д-р Савчева – изпълнителен директор на  МБАЛ “ Д-р Тота Венкова “АД гр. Габрово, ако българските болници говорят и издигат като най – важен проблем недофинансирането вратите им ще бъдат затворени, поради това, че няма да имат пациенти, а не от липса на лекари или фалити. Вярно е, че сме търговски дружества, но никой директор не бива да забравя, че управлява болница.
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
15.05.2017

За 12-та поредна година Българско дерматологично дружество, в партньорство с Европейската академия по дерматология и венерология, и с подкрeпата на Дерматологични Лаборатории Avene, организира Национална кампания за превенция на рака на кожата.Кампанията е насочена само към образувания на кожата подозрителни за кожен рак. Безплатно няма да бъдат консултирани пациенти с други кожни заболявания.  МБАЛ “Д-р Тота Венкова”АД, гр. Габрово в Отделение по кожни и венерични болести от 10.00 ч. до 17.00 ч.
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
04.05.2017

Декларация 
на Националното сдружение на областните  многопрофилни  болници за активно лечение, приета на редовно събрание на сдружението, състояло се на 27 април 2017г . в град  Шумен 
Като директори на областните многопрофилни болници за активно лечение изразяваме несъгласие с приетите правила от Надзорният съвет на НЗОК и определените бюджети на областните болници.  С така приетите бюджети категорично няма да можем да гарантираме безпроблемната работа на областните болници, които осигуряват обслужването на голяма част от населението на областно ниво.Тенденцията за намаляване на бюджетите през последните години под формата на “ лимити “, “ закупен  от НЗОК обем дейности  “, “ прогнозен месечен бюджет  “ води до  намален обем дейност, ограничен достъп  на пациентите до болнична медицинска помощ , понижава се качеството на медицинската помощ . Намалените  приходи водят до невъзможност да се задържат лекари и медицински специалисти  за чието продължително обучение болниците са инвестирали много средства.  Това затруднява организацията на работа и води да невъзможност да се изпълняват медицинските стандарти. Областните болници са с различен статут и в структурата си имат  задължителни звена , чиято дейност не се финансира – Отделения по трансфузионна хематология, Отделения по съдебна медицина, Звена по вътрешен одит, Звена за обществени поръчки. На фона на ежегодно увеличаване на разходите на болниците  поради увеличаване на минималната работна заплата , увеличаване цените на газ и ел. енергия, увеличаване на разходите за преминал пациент, поради застаряване на населението и повече разходи за лечение и диагностика на съпътстващи заболявания, приходите на областните болници ежегодно се намаляват. В обществото целенасочено се подържа мнение , че проблемите със задълженията на болниците са резултат от “лошо управление на болниците  при непрекъснато увеличаващо се финансиране “. Нашите предложения:       
  1. Преразглеждане на бюджетите на областните болници.
  2. Плащане на надлимитната дейност за 2015г. , 2016г. и първо тримесечие на 2017 г.
  3. Актуализация на бюджета.
  4. Промяна на методиката за финансиране на МЗ, като се включат дейности, не финансирани от НЗОК – дейности на Отделения по трансфузионна хематология и Съдебна медицина.
  5. Да се стартират анонсираните от политически сили разговори за постигане на надпартиен консенсус по проблемите в здравеопазването – финансиране и тежък кадрови дефицит.
С това изявление сме водени единствено от желание да гарантираме обслужването на населението от нашите региони и запазване на най – ценния капитал – човешките ресурси. Предупреждаваме, че, ако не се променят правилата всеки трети месец от тримесечията ще имаме дълги листи на чакащи и напрежение в болниците.Ако това не се случи ще бъдем принудени да не подпишем договори с НЗОК, напълно осъзнавайки последиците от подобен акт с разбирането, че това е единствената възможност да защитим интересите на здравноосигурените български граждани и на лекарите и медицинските специалисти. 
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
08.02.2017

 
Д-р Тодор Попов, дм е консултант към отделение по УНГ болести на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД,  гр. Габрово. Благодарение на колаборацията с екипа на отделението и в частност д-р Димитър Димитров, вече голям брой болни получиха решение на техните здравословни проблеми от страна на УНГ органите в съответствие на най-високите медицински стандарти.
 
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
01.11.2016

На 28 октомври 2016г. в гр. Аалст между O.L.V. Clinic и МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД бе подписан двустранен протокол за сътрудничество. С това се създават нови хоризонти в развитието на партньорството. Ежегодно четирима лекари от Габрово ще се обучават за един месец в O.L.V. Clinic, като два пъти годишно в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ ще гостуват, работят и консултират белгийски лекари.Двете болници ще си партнират по европейски проекти.На пописването присъства посланика на България в Кралство Белгия г-жа Мая Добрева, а протоколът бе подписан от кмета на гр. Аалст и кмета на гр. Габрово.На церемонията присъстваха всички лекари, които са посетили нашата болница и с интерес проследиха развитието й.
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
08.03.2016
Днес - 8 март 2016 година, представители на дружество „Майчина грижа” гр. Габрово: г-жа Маргарита Мънчева, г-жа Нина Иванова и г-жа Десислава Ненова - старша медицинска сестра в отделение по кожни и венерически болести, поздравиха жените лекувани в Отделение по акушерство и гинекология и Медицинска онкология, поднесоха им цветя и шоколад, пожелаха бързо възстановяване и изписване от болницата.
Отчетен бе и приноса на д-р Тота Венкова - първата българска жена-лекар, степендиантка на дружеството „Майчина грижа” и патрон на Габровската болница.
Повод за посещението беше Международния ден на жените - 8 март.
Уважени бяха и жените от дежурните на смяна медицински екипи.
Посетено беше и отделението по неонатология, където се грижим и лекуваме нашите най-малки пациенти.
Ръководството на болницата изказва благодарност за оказаното внимание към нашите пациенти.
22.01.2016
МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД получи за поредна година подарък от Клуб „Приятели на Белгия” и фондация „Хора в помощ на България Аалст-Габрово” 15 броя матраци за болнични легла. Цялото дарение е за Отделение по нервни болести, където се лекуват най-тежко болните пациенти.

Ръководството на болницата благодари за съпричастността
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
27.11.2015
На 21 ноември в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” се проведе заключителна пресконференция по проект BG161PO001/1.1-08/2010  „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, „МБАЛ-Габрово АД изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания” на стойност 5 535 608, 77лв.
На пресконференцията присъстваха: Министърът на здравеопазването Д-р Петър Москов, Заместник министърът Д-р Адам Персенски, Вицепремиерът г.н Томислав Дончев, Кметът на град Габрово г.жа Таня Христова.

Д-р Савчева отбелязва, че изпълнението на проекта е посветено на 160 години от рождението на патрона на лечебното заведение д-р Тота Венкова. В презентацията се показва как Министерство на здравеопазването и ръководствата на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” използват европейско финансиране за изграждане устойчиви политики за развитие на лечебното заведение, а не просто се „усвояват средства”. Показана бе не само новата апаратура , а и лекарите, които ще работят с нея. До всеки апарат има квалифициран лекар, който ще работи, а част от тези лекари са специализирали във водещи европейски клиники.
В изказването си вицепремиера Томислав Дончев отбеляза ,че най-добре изхарчените пари са тези ,които директно подобряват живота на хората.
Д-р Москов отбеляза, че резултатите от изпълнението на проекта са много добри и са такива благодарение на добрия административен капацитет на лечебното заведение.
Гостуващите директори от болницата O.L.V. Clinic в гр. Аалст и гр. Гент, Белгия не скриха задоволството си от това как се харчат ефективно средства на европейските данъкоплатци.

Д-р Москов откри реновираното Вътрешно отделение със средства на Министерство на здравеопазването, като разговаря с лекарите. Д-р Москов посети и Отделението по анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова”, където разговаря с лекар от болницата, който е пациент в отделението, като му вдъхна надежда в сериозната битка, която му предстои, а д-р Москов получи подкрепа от колегата си за реформата. Същите думи чу министъра и от лекарите във Вътрешно отделение.
За край на пресконференцията беше избрана посланието: „Това нито е най-високия, нито е най-стръмния връх, който ще покорим заедно”


изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
27.11.2015
В МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гостуват директорът на O.L.V. Clinic, гр. Аалст – Белгия Mr. Marc Van Jytven и член на съвета на директорите на O.L.V. Clinic Mr. Pascal Verdonck

Mr. Marc Van Jytven презентира пред медицинския съвет на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” приоритетите в дейността на O.L.V. Clinic – качеството на медицинските услуги и сигурност на пациентите.

В лечебното заведение се провеждат ежегодните дни на инвазивната кардиология, където гост е проф. Хендрикс и две медицински сестри от гр. Аалст – Белгия, както и доц. Кларов от Националната кардиологична болница.

Гаст на болницата е и д-р Етиен Фонтейн, който работи съвместно с лекарите от Урологично отделение.

На срещата с директорите от O.L.V. Clinic и МБАЛ „Д-р Тота Венкова” се начертават перспективите за разширяване на сътрудничеството между двете болници.

изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
30.09.2015
В МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - гр. Габрово считано от 21.09.2015 г е създаден Здравно консултативен център за майчино и детско здраве
Центъра е разположен на втори етаж в АГ комплекс, приемно консултативни кабинети, кабинет № 2
с работно време от 8:00 до 16:30 ч делнични дни
Тел за връзка: 066 800 243 вътрешен 645
моб. тел: 0888 72 88 38
е mail: programa_mbalgabrovo©abv.bg

Повече информация за дейностите може да намерите на следния адрес::Правила
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
Отиди на страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Категории новини