МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
06.11.2018

За пореден път в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" ще гостува д-р Етиен Фонтейн - уролог с дългогодишна практика и опит. По време на престоя си ще има възможност да консултира пациенти с урологични проблеми.
 
Записване: тел. 066/80 89 07 
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
28.08.2018

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД търси да назначи лекари със специалност Анестезиология и интензивно лечение двама.  Свободни места за специализанти по Анестезиология и интензивно лечение – трима. Предлага се атрактивно заплащане и осигурена квартира в гр. Габрово.
Телефон за контакти: 066 80 89 07.
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
27.08.2018


Медицински университет – Варна дава допълнителна възможност за кандидатстване в специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" във филиал Велико Търново.Всички желаещи могат да кандидатстват, като подадат документи за посочените специалности на място във филиал Велико Търново или на електронен адрес: kskinfo.mu-varna.bg не по-късно от 17:00 ч. на 11 септември 2018 г.  Приемният изпит е тест по биология, който обхваща материала от 8, 9 и 10 клас, и ще се проведе на 12 септември 2018 г. във филиал Велико Търново на Медицински университет- Варна.Повече информация, свързана с приема в МУ-Варна, може да намерите на място във филиала: Филиал - Велико Търново,  ул. „Михаил Кефалов"  № 2, тел: 0889 909 987или в сграда Ректорат на Медицинския университет във Варна, ул. Марин Дринов 55, ет.1 аудитория 4, тел. 052/677 060
Ръководството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово ще осигури изплащане на семестриалните такси на приети студенти за периода на обучение срещу договор за работа след дипломирането.
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
27.08.2018

 МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД гр. Габрово  откри нова процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 14218.550.197 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка сто деветдесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово, с адрес на поземления имот: гр. Габрово, п.к. 5300, бул.“Трети март“№51; с площ 6 005 кв.м.; трайно предназначение: урбанизирана; начин на трайно ползване: за обект  комплекс за здравеопазване, а) сграда с идентификатор № 14218.550.197.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр.Габрово, със застроена площ 242 кв.м. с предназначение: здравно заведение;б) сграда с идентификатор № 14218.550.197.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Габрово, със застроена площ 106 кв.м. с предназначение: здравно заведение;в)    сграда с идентификатор № 14218.550.197.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Габрово, със застроена площ 29 кв. м. с предназначение: здравно заведение. Разглежданият имот е известен в обществеността като „Старопиталище Пенчо Семов с прилежащия му парк“ и съгласно Заповед РД9Д-3/05.10.2016г. на министъра на културата е с предварителна класификация на архитектурно – строителна единична недвижима културна ценност от ново време и с предварителна категория „местно значение“, като  е определен временен режим за опазване му.
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
24.01.2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снимки: Gabrovo News
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
19.12.2017

В дните, когато притеснението за финансовото състояние на болницата заема връх над очакването за предстоящите светли празници има новини, които стоплят и дават надежда, че добрите дела не са спомен от миналото. МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ предколедно има повод за радост. Евродепутатът г-н Андрей Новаков дари с лични средства 10 нови болнични легла с матраци и стойка за инфузии заОтделение по акушерство и гинекология. Интересното е, че средствата са събрани на сватбеното тържество на депутата. Ние благодарим, че сме сред избраните да получат това дарение. Имаме и лично дарение Монитор и Перфузор на стойност 5000лв. за Отделение по акушерство и гинекология  от габровка, която желае анонимност. Получихме дарение от Българската Коледа – дихателен апарат и перфузор. Благодаря на депутата от БСП Кристина Сидорова и на Кирил Добрев за съдействието. Получихме апаратура по проектна Министерство на здравеопазването, финансиран по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ по ПДП №4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“  - Апарат за механична вентилация на новородени и деца, два броя Инкубатор за интензивна грижа за новородени и недоносени деца, Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца, Инфузионна помпа, Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър, Лампа за фототерапия на новородени, Ултразвуков апарат 2D, а всички лекари в отделението преминаха обучение. Със средства на министерство на здравеопазването приключи ремонтът на Отделение по педиатрия. До дни децата и майките им ще бъдат в новото отделение в  стаи със самостоятелни санитарни помещения. Благодарим на Тера МОЛ - Габрово за подетата благотворителна кампания за събиране на играчки, маси и детски столчета за хранене. Благодаря на всички дарители за това, че връщате вярата ни  в доброто, че избрахте нас. Убедена съм, че всеки работещ в лечебното заведение и всеки пациент ще ви бъде благодарен.
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
24.11.2017

Вече девета година в МБАЛ “Д-Р Тота Венкова “АД, гр. Габрово работи сектор по инвазивна кардиология към Кардиологично отделение със съвременна апаратура, дарение от O.L.V. Clinic в гр. Аалст, Белгия. Една от водещите болници в областта на инвазивната кардиология и кардиохирургия в Белгия обучава ежегодно лекари от Кардиологично отделение. Това гарантира по-доброто качество на медицинските дейности и въвеждането на нови методи за лечение на сърдечно-съдовите заболявания.В рамките на ежегодните дни на инвазивната кардиология в болницата тази година гостува екип от инвазивни специалисти - д-р Емануеле Барбато и медицинските сестри Лизбет Де Блок и Елс Ван Заер. Съвместно с лекарите и сестрите в инвазивна кардиология бяха осъществени инвазивни процедури на осем болни с комплексни сърдечно-съдови заболявания (хронични запушвания на коронарни съдове и пациенти с калцирали коронарни съдове). Осъществени бяха две ротаблации. За първи път в региона бе имплантиран биоразградим медикамент излъчващ  имплант, който след една година се резорбира от организма.  Нито един от лекуваните пациенти  не е  заплатил допълнително за полученото  високоспециализирано  лечение и за поставените стентове. Само преди дни в отделението работи и друг специалист - д-р Ерик Уиффелс, които е заместник директор по медицинските дейности на O.L.V. Clinic. Според изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Тота Венкова “  партньорството между двете болници е пример са сътрудничество в полза на гражданите на област Габрово и шанс за лекарите да се учат от най – добрите!
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
09.11.2017

МБАЛ “Д-р Тота Венкова“АД, гр. Габрово е в партньорски отношения с ОЛВ Клиника в гр. Аалст - Белгия. Тази година  акцента е върху партньорство на администрациите на двете болници. Пред Медицинския съвет и пред ръководството на болницата бе представена системата за измерване на качеството на ОЛВ Клиника. В болницата гостуват Ерик Уифелс – медицински директор на болницата, инвазивен кардиолог, Франк Стаеленс –  административен директор, отговорен за системата за измерване на качеството и д-р Етиен Фонтейн –уролог. В момента в ОЛВ Клиника се обучават двама млади лекари от габровската болница - д-р Мирослава Василева- кардиолог и д-р Росен Иванов – гастроентеролог. Идеята на ръководството на МБАЛ “ Д-р Тота Венкова “АД, гр. Габрово е с помощта на ОЛВ Клиника болницата да е първата болница в България, която измерва качеството на медицинските си дейности по собствена методика, като те ще бъдат известни на обществеността чрез сайта на болницата и по този начин пациентите ще имат информация за резултатите от дейността на всяко отделение. Двете болници ще си партнират и в проекти с европейско финансиране с цел подобряване качеството на медицинските дейности.Според д-р Савчева – изпълнителен директор на  МБАЛ “ Д-р Тота Венкова “АД гр. Габрово, ако българските болници говорят и издигат като най – важен проблем недофинансирането вратите им ще бъдат затворени, поради това, че няма да имат пациенти, а не от липса на лекари или фалити. Вярно е, че сме търговски дружества, но никой директор не бива да забравя, че управлява болница.
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
15.05.2017

За 12-та поредна година Българско дерматологично дружество, в партньорство с Европейската академия по дерматология и венерология, и с подкрeпата на Дерматологични Лаборатории Avene, организира Национална кампания за превенция на рака на кожата.Кампанията е насочена само към образувания на кожата подозрителни за кожен рак. Безплатно няма да бъдат консултирани пациенти с други кожни заболявания.  МБАЛ “Д-р Тота Венкова”АД, гр. Габрово в Отделение по кожни и венерични болести от 10.00 ч. до 17.00 ч.
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
Отиди на страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Категории новини