МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Ръководство

Изпълнителен директор: д-р Нели Иванова Савчева

Зам. директор медицински дейности: д-р Мария Христова Ганчева - Пенчева

Зам. директор организ. на административните дейности: д-р Николина Генева

Главна медицинска сестра: Радка Колева

Главен счетоводител: Иванка ГанчеваСъвет на директорите:
Председател: :Мариана Колева- Министерство на здравеопазването
Член: д-р Минко Михов
Изпълнителен директор: д-р Нели Иванова Савчева