МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Отделение по хирургия
Отделение по анестезия и интензивно лечение
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по урология
Ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Кардиологично отделение
Вътрешно отделение
Отделение по медицинска онкология
Отделение по нефрология
Отделение по нервни болести
Педиатрично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по кожни и венерични болести
Инфекциозно отделение
Спешно отделение
Отделение физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделение трансфузионна хематология
Отделение по нуклеарна медицина
Отделение по клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия
Болнична аптека
Административно-стопански блок

Педиатрично отделение

Осъществява диагностика и лечение на остри и хронични обострени заболявания, интензивно лечение, ехографски диагностични процедури, ЕКГ.
Разполага с модерно оборудван Приемно-консултативен кабинет, ЕКГ апарат, абдоминален ехограф и ехокардиограф.
Приятно оформен интериорен дизайн.

тел.: 066/800 243 вътр. 461; 462
моб. тел. 0877 735 928
Старша медицинска сестра Райна Генчева
Началник отделение д-р Анелия Толева