МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Свободни работни места

Свободни работни места в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД ГабровоЛекари:

1. Лекар, анестезиология и интензивно лечение в ОАИЛ – 2

МБАЛ "Д-р Тота Венкова " Ад Габрово търси да назначи двама лекари анестезиология и интензивно лечение в Отделение по анестезиология и интензивно лечение.
Заплащане - брутно трудово възнаграждение 4 000,00 /четири хиляди/ лв.
Възможност за краткосрочна и дългосрочна до 6 /шест/ месеца специализация в Белгия.Медицински специалисти:
1. Медицинска сестра за Отделение по медицинска онкология –1
2. Медицинска сестра за Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 4
3. Медицинска сестра за Вътрешно отделение – 2
4. Медицинска сестра за Отделение по педиатрия – 4
5. Медицинска сестра за Хемодиализа - 2
6. Медицинска сестра за Спешно отделение - 3
7. Медицински лаборант за Клинична лаборатория – 5
8. Медицински лаборант за Отделение по клинична патология – 1Санитари:
1. Санитар в Операционен блок – 1
2. Санитар в Отделение по анестезиология и интензивно лечение - 1