МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Ценоразпис

Утвърждавам:
Изп.директор

Ценова листа
за допълнително поискани услуги
по избор на пациента
в МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА”АД – Габрово /цените са посочени в лева/
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРОФИЛАКТИКА, ДРУГИ ПОМОЩИ
1. Препис на медицински документ с печат на лечебното заведение и подпис вярно с оригинала 2.00
2. Ксерокопие на медицински документ за всяка страница по 0.50
3. Превръзка от медицински специалист 30.00
4. Превръзка от лекар 40.00
5. Вземане на кръв 2.00
6. Oтделяне на серум 2.00
7. Мускулна инжекция 3.00
8. Венозна инжекция 5.00
9. Венозна инфузия ( 10-30 минути ) . 10.00
10. Венозна инфузия ( повече от 30 минути ) 20.00
11. Измерване на кръвно налягане 5.00
12. Първична хирургична обработка на рани от ухапвания от кърлежи .5.00
13. Преглед в амбулатория от лекар специалист от OLV Clinik Белгия 40.00
14. Поставяне на абокат 5.00
15. Преглед в амбулатория от лекар със специалност 30.00
16. Преглед в амбулатория от лекар без специалност или консултация по документи 20.00
17. Вторичен преглед в амбулатория от лекар със специалност 15.00

ФИЗИОТЕРАПИЯ

18. Индивидуални инхалации 4.00
19. Обща укрепваща гимнастика 8.00
20. Аналитична гимнастика 8.00
21. Лечебна гимнастика със специализирани методики 8.00
22. Екстензионна терапия 10.00
23. ЛФК с уреди 8.00
24. Терапия с високочестотни електромагнитни вълни на поле 3.50
25. Терапия със нискочестотни (средночестотни) токове 4.00
26. Електростимулация/електрогимнастика на паретични и хипотрофични мускули 5.00
27. Процедури с токове на Д’Арсонвал 5.00
28. Ултразвук на поле 5.00
29. Облъчвания със солукс общи еритемни УВ облъчвания и др 4.00
30. Лазертерапия на кожни повърхности 10.00
31. Измерване обем на движенията 20.00
32. Частичен масаж - 20 мин 15.00
33. Масаж на цяло тяло-50 мин 30.00
Забележка: Процедурите с медикаменти се провеждат със закупени от пациента препарати.
ВЪТРЕШНА МЕДИЦИНА
I. Кардиология
34. ЕКГ 5.00
35. Велотест .40.00
36. Продължителен ЕКГ запис-най-малко 18 часа ( Холтер ) 40.00
37. Ехокардиография 45.00
38. Холтер кръвно налягане 40.00
39. Доплерово изследване на вени и артерии на крайници и мозъчни съдове 30.00
40. Функционално изследване на дишането 12.00

ІІ. Пулмология
41. Фибробронхоскопия 120.00
42. СРАР – лечение за една нощ 20.00
43. Диагностика на “сънна апнея с холтер Stardush и специализиран лекарски преглед от специалист 220.00
44. BiPAP за една нощ 50.00

ІII. Гастроентерология
45. Фиброгастроскопия 50.00
46. Висока фиброколоноскопия .100.00
47. Тотална фиброколоноскопия .140.00
48. Ехография на коремни органи и щитовидна жлеза- комплексно . 40.00
49. Ехография на коремни органи и млечна жлеза – комплексно 40.00
50. Ехография на коремни органи 30.00
51. Ехография на млечна жлеза 20.00
52. Ехография на щитовидна жлеза 20.00
53. Ултразвуково остеодензитометрично изследване 22.00
54. Сигмоидоскопия 50.00
НЕВРОЛОГИЯ
55. ЕЕГ 30.00
56. ЕМГ 30.00
57. Вегетологични проби .10.00
ДЕРМАТОЛОГИЯ
58. Криотерапия на кожни лезии-от 1 до 3 15.00
59. за повече от 5 лезии 30.00
60. Обработка и превръзка на рани ( оперативни, улкуси) 10.00
61. Премахване или допълнително лечение на плантарни, субунгвални или параунгвални брадавици
– до пет броя 10.00
- над десет броя 15.00
62. и остри кондиломи чрез електокоагулация 30.00
63. Преглед и вземане на материал на микробиологично изследване при възпалителни заболявания на вулвата и влагалището . 15.00
64. Нативна диагностика на микози с КОН (калиева основа за изготвяне на препарат) .7.00
65. Диагностична биопсия от кожа и лигавица .20.00
66. ПУВА – 1 сеанс 8.00
67. Селективна УВБ терапия 6.00
68. Оцветяване на препарат за полово предавани болести и интерпретация на резултата 15.00
69. Дерматоскопия 30.00
70. Отстраняване на доброкачествена кожна лезия и пигментни невуси до 0,5 см в диаметър 60.00
71. Отстраняване на доброкачествена кожна лезия и пигментни невуси над 0,5 см в диаметър с хистологично изследване 80.00
72. Отстраняване на доброкачествена кожна лезия и пигментни невуси над 0,5 см в диаметър – 80.00
73. Отстраняване на доброкачествена кожна лезия и пигментни невуси над 0,5 см в диаметър – с хистологично изследване 100.00
74. Отстраняване на доброкачествена кожна лезия до 0,5 см в диаметър чрез шейв техника .50.00
75. Оперативно лечение на епидермални кисти и липоми с хистологично изследване 150.00
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
76. Колпоскопия 30.00
77. Електроексцизия на кондиломите 70.00
78. Ултразвуков гинекологичен преглед 30.00
79. Прекъсване на бременност/ пробно абразио с венозна анестезия 200.00
80. Обезболяване на нормално раждане под епидурална анестезия 150.00
81. Поставяне на песар при статични аномалии на матката 20.00
82. Поставяне на интраутеринен песар ( спирала) 30.00
83. Отстраняване на интраутеринен песар ( спирала ) 30.00
84. Вземане на ендометриална цитонамазка 10.00
ОФТАЛМОТОЛОГИЯ
85. Изследване на зрителната острота при деца до 6 години 5.00
86. Измерване на ъгъла на кривогледство с призматични скали 5.00
87. Изследване на бинокуларно зрение 5.00
88. Изследване на бинокуларно зрение при деца до 6 години 10.00
89. Периметрия 8.00
90. Изследване на цветно зрение 4.00
91. Офталмоскопия 4.00
92. Екзофталмометрия 5.00
93. Измерване очно налягане - двустранно 10.00
94. Комплексен преглед с изписване на очила 13.00
95. Измерване на очно налягане – двустранно 10.00
96. Отстраняване на чужди тела от конюнктива, епилация на мигли 15.00
97. Отстраняване на чужди тела от роговицата, на милиум от клепача,на калцификати от конюнктива 15.00
98. Отстраняване на чужди тела от роговицата, промивка на конюнктивия сак 15.00
99. Отстраняване на шевове от корнея и склера 15.00
100. Сондиране на стеноза на слъзните пътища 8.00
101. Сондиране на стеноза на слъзните пътища при дете до 3 години 15.00
102. Субконюктивна инжекция 5.00
103. Медикаментозно туширане, термо- или криотерапия на роговица 6.00
ОТО-РИНО-ЛАРИНГОЛОГИЯ)
104. Предна тампонада на носа 30.00
105. Предна и задна тампонада на носа 50.00
106. Неоперативно отстраняване на чужди тела от носа 30.00
107. Ендоскопия на носни кухини или фаринкс 20.00
108. Сонография на околоносни синуси 30.00
109. Промивка на максиларен или фронтален синус 30.00
110. Отстраняване на чужди тела от устната кухина или гърлото 30.00
111. Сондиране или бужиране на канал на паротидна или субмандибуларна жлеза 30.00
112. Затваряне на трахеостома 100.00
113. Промивка и дезинфекция на външен слухов канал – двустранно/церумен 30.00
114. Отстраняване на чужди тела от слуховия канал или тъпанчевата кухина .30.00
115. Инцизия на фурункул в слуховия проход 30.00
116. Контролирана под налягане инсуфлация на Евстахиеви тръби .20.00
117. Парацентеза 50.00
118. Дренаж на кухината на средното ухо .20.00
119. Поставяне на медикаменти в кухината на средното ухо .20.00
120. Изследване на слуха .30.00
121. Аудиометрия 30.00
УРОЛОГИЯ
122. Отстраняване на чужди тела от мъжката уретра 20.00
123. Катетеризация на пикочен мехур .30.00
124. Поставяне/смяна на временен или постоянен катетър на мъж, на жена или дете до 14 години 30.00
125. Поставяне уретрален катетър- Тиман с балон на амб.пациент .80.00
126. Промивка или инстилация през поставен катетър .20,00
127. Безкръвно отстраняване на парафимоза, с упойка .50.00
128. Масаж на простата 15.00
129. Поставяне на цистофикс на амб.пациент 150.00
130. Цистоскопия на мъж без анестезия 50.00
131. Поставяне, смяна на постоянна уретерна протеза 140.00
132. Перкутанно поставяне на фистула на пикочния мехур 150.00
133. Биопсия на простата 50.00
134. Цистоскопия с анестезия 100.00
135. Смяна на катетера на фистула на пикочен мехур или бъбрек 30.00
136. Хрониодиализа – една 200.00
ХИРУРГИЯ
137. Първична обработка на малка рана 40.00
138. Първична обработка на голяма рана с шев на фасции и дренаж и анестезия 150.00
139. Първична обработка на абцес и взимане на посявка .50.00
140. Първична обработка на абцес с разсичане на фасция и посявка 100.00
141. Инцизия нз кокцигиална киста и парапротит с локална анестезия, промивка и дренаж .60.00
142. Мекотъканни операции на тяло и глава 150.00
143. Очистителна клизма 20.00
144. Манипулация върну колостома 30.00
145. Сваляне на конци и превръзка от мед.специалист .30.00
146. Сваляне на конци и превръзка от лекар .40.00
147. Отстраняване на гипс и шина 5.00
148. Хирургична превръзка и обработка на рана от кърлеж след усложнения 30.00
В. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
149. Плексузна аналгезия 30.00
150. Плексузна аналгезия с катетър 40.00
151. Плексузна аналгезия с катетър за следваща инжекция 40.00
152. Лумбална паравертебрална аналгезия 80.00
153. Венозна регионална аналгезия( РИВА ) 30.00
154. Каудална аналгезия 40.00
155. Спинална или перидурална аналгезия (еднократна) 80.00
156. Спинална или перидурална аналгезия, продължителна с катетер 80.00
157. Водене на регионална аналгезия ( до 30 минути ) – към № 152, 153;154;;155;156;157 и 158 30.00
158. Обща анаестезия-венозна, мускулна ( до 30 минути ) 60.00
159. Обща анестезия-венозна, мускулна ( допълнително към № 86 ),
160. за всеки следващи 30 минути 30.00
161. Комбинирана обща анестезия с интубация до 30 минути 120.00
162. Комбинирана обща анестезия за всеки следващи 30 минути допълнително към № 161) 30.00
163. Водене на след анестетично наблюдение на всеки 30 минути (допълнително ) 10.00
164. Поставяне на постоянен катетър за хемодиализа 182.00
165. Поставяне на непостоянен катетър за химиотерапия 182.00
ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
166. Левкоцити и тромбоцити, микроскопски-за всеки показател по .3.00
167. Левкограма( микроскопски от лекар) 3.00
168. Кръвна картина, автоматично – хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, тромбоцити, МСV, МСН, МСНС и други изчислени показатели 3.00
169. СУЕ , морфология на еритроцити - за всеки по .2.00
170. Броене на клетки в ставна течност, гръбначно-мозъчна течност, ексудати, трансудати–нативно в камера .3.00
171. Ретикулоцити 3.00
172. Ео в назален секрет 3.00
173. Време на кървене и на съсирване за всеки показател по 1.00
174. Пресяващи тестове (протромбиново време, парциално тромбопластиново време (АРТТ ) и тромбиново време) за всеки тест по 4.00
175. Фибриноген .4.00
176. Д-димер 18.00
177. Фибриндеградационни продукти 15.00
178. Количествено изследване на седимент .3.00
179. Химично изследване на урина- за всеки показател по 0.50
180. Комплексно (рН, относително тегло, белтък, кетони, билирубин, уробилиноген, кръв, нитрити- общо 5,00
181. Относително тегло на урина(определяне с уринометър) 2.00
182. Седимент – ориентировъчно изследване 2.00
183. Микроалбуминурия 12.00
184. Стеаторея и креаторея 10.00
185. Изследване на изпражнения за окултна кръв 10.00
186. Белтъчни тела на Бен Джонс 5.00
187. Копроцитограма .10.00
188. Калий, натрий, хлориди 5.00
189. Магнезий, калций,неорг. фосфор -за всеки показател по 3.00
190. Калциева екскреция 10.00
191. Субстрати – кръвна захар, креатинин, урея, билирубин, холестерол,триглицериди, пикочна киселина,общ белтък,албумин,, алб.количество в урината, - за всеки по 2.00
192. HDL-холестерол 3.00
193. Ензими АСАТ, АЛАТ, ЛДХ, ХБДХ, ГГТ, КК, АФ, Алфа-амилаза – за всеки по 2.50
194. Феритин 12.00
195. С- реактивен протеин-качествено 5.00
196. С- реактивен протеин-количествено 12.00
197. LE феномен (латекс тест за доказване на антинуклеарни АТ 10.00
198. Пълен мастен профил-холестерол, триглецериди,холестерол,LDL,
199. холестерол 6.00
200. ЖСК ( желязо свързващ капацитет) .5.00
201. Холинестераза 10.00
202. Обременяване с глюкоза (по 3 изследвания на глюкоза в кръв и урина) 5.00
203. глюкоза за обрменяването – 75 гр. 2.00
204. Кръвно захарен профил ( три кр.захари) 5.00
205. Гликиран хемоглобин 10.00
206. Профилактичен пакет /клинико-лабораторен/, включва – ПКК, креатинин, кръвна захар, холестерол, LDL, HDL, триглицериди,С – реактивен протеин(количествено) СУЕ, ГОТ,ГПТ 25.00
207. Тропонин, . 15.00
208. CK-MB активност 5.00
209. Кретининов клирънс 6.00
210. Туморни маркери- CEA, CA15-30.CA 19-9, CA 125 PSA за всеки по 15.00
211. Анализ на конкременти 15.00
212. АКР 18.00
213. CK-MB mass 15.00
214. Хормони - FT4 , TSH - за всеки по 10.00
215. Вземане на кръв 2.00
216. Oтделяне на серум 2.00
ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
217. Определяне на кръвни групи А,В,0 и D – кръстосана проба 10.00
218. Доказване на антитела с индиректен антиглобулинов тест - КУМБС 27.00
219. Директен КУМБС 27.00
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

220. Tест VDRL 4.00
221. ТРНА 6.00
222. Тест за доказване на рота и адено вируси в изпражненията 15.00
223. HIV 18.00
224. HBs-Ag /австралийски антиген/. 20.00
225. ТРНА – титър 10.00
226. Пълна серология на сифилис 24.00
227. AST/RF 4.00
228. .AST/RF – титър 6.00
229. Пълна серология на ревматоидни фактори 20.00
230. Helicobacter pylori- кръв и фецес 15.00
231. HCV 4.00
232. RPR / Carbon / 4. 00
233. Посявка - урина 10.00
234. Посявка – храчка, гърлен, носен, вагинален, уретрален секрети, анални секрети 10.00
235. Определяне – E, coli, Shidella, Salmonela, Candida 3.00
236. Чревно бацилоносителство / здравни книжки / .10.00
237. Хемокултура- посявка 10.00
238. Candida - типизиране по вид .15.00
239. Типизиране на редки микроорганизми с мануална система 20.00
240. Директна микроскопия 3.00
241. Вземане на биологичен материал 2,00
242. Аnti HAV IgM –ELISA .25.00
243. Аnti HBsAg- ELISA .25.00
244. HBeAg ELISA .25.00
245. Ch.Trachomatis IgM/IgG- ELISA .25.00
246. Аnti HBc-IgM- ELISA 25.00
247. Морбили –anti –IgM- ELISA .30.00
248. Ch.Trachomatis IgA ELISA 25.00
249. Рубеола –anti-IgG-ELISA 30.00
250. Инфекциозна Мононуклеоза 10.00
251. Антибиограма /8 диска/ за един причинител и биохимия за определяне на микробен вид 15.00
252. Изследване на ранев,очен,ушен секрет 15.00
КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ГЕНЕТИКА

253. Спешно изследване при интраоперативна биопсия 50.00
254. Консултация на готови хистологични препарати 20.00
255. Балсамация 150,00
256. Цитологична Оценка на намазка от порцио и цервикс за ракова диагностика 15.00
257. Цитологично изследване на материал, получен чрез аспирация или пункция 15.00
258. За издаване на аутопсионен протокол на близките 20.00
259. За издаване на документ за застрахователни компани при смъртен случай 30.00
260. За издаване на писменна съдебно-медицинска консултация за съда или застрахователна компания относно лека телесна повреда след преглед и анализ на мед. документация по повод на пътно-транспортни произшествия 150.00
261. Цялостна изработка и отговор на биопцично изследване 35.00
262. Изготвяне на хистологичен препарат от готово парафиново блокче 10.00
263. Такса за дълготрайна балсамация на труп / за транспортиране в чужбина/ 600.00
264. Такса за дълготрайна балсамация на труп 150,00
265. За издаване на аутопсионен протокол на починал в болницата или съдебно-медицински случай, по искане на застрахователни дружества , с цел формиране на обезщетение по сключена полица 120.00
266. Съхранение на труп в хладилна камера (за едно денонощие) 25,00
267. Такса за издаване на удостоверение за нанесена телесна повреда или сексуално насилие след съдебно-медицински преглед и/или проучване на документация 45.00
268. Такса за тоалет и обличане на труп 20.00
269. Такса за тоалет и обличане на труп в празничен ден 40.00
270. Аутопсия 300.00
271. Копие на аутопсионен протокол 20.00
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
272. Рентгенография околоносни синуси 20.00
273. Рентгенография на стернум 15.00
274. Рентгенография на бял дроб и медиастинум 20.00
275. Специални центражи на черепа на рентгенография поShuler, Stenvers и други за всяка по 15.00
276. Рентгенография на сакроилиачна става за всяка 15.00
277. - за двете 25.00
278. Рентгенография на таз и двете тазобедрени стави 25.00
279. Рентгенография на кости на горен крайник (длани и пръсти, гривнена става,
раменна става раменна кост; лакътна става)
- в една проекция 15.00
- в две проекции 20.00
280. Рентгенография на кости на долен крайник (Тазобедрена става, колянна
става бедрена кост кост; глезенна става, ходило с пръсти подбедрица)
- в една проекция 15.00
- в две проекции 20.00
281. Ренгенография на череп в две проекции 25.00
282. Ренгенография на гръбначен стълб / шиен, гръден, поясен/ 20.00
- в две проекции 30.00
283. Ренгенография на - гръден кош / за костни структруктури/ .20.00
284. Ренгенография на сакроилиачна става за всяка 15.00
285. - за две сакроилиачни стави 25.00
286. Ренгенография на клавикула 15.00
287. Ренгенография на акромиоклавикуларна става 15.00
288. Ренгенография на стерноклавикуларна става 15.00
289. Ренгенография на скапула 15.00
290. Обзорна рентгенография на корем 20.00
291. Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, дуоденум без контрастна Материя 35.00
292. Разчитане на рентгенография 15.00
293. Иригография без контрастна материя 30,00
294. Микционна цистография, рефлукс, цистография без контрастна материя за всяка по 30.00
295. Венозна урография включително контраста 100,00
296. Ретградна уретрография, цистография и пиелография / без контрастна материя/ за всяка по 50.00
297. Хистеросалпингография 50.00
298. Компютърна томография на глава без контраст 90.00
299. Компютърна томография на гръбначен стълб без контраст 90.00
300. Компютърна томография на корем без контраст 110.00
301. Компютърна томография на бял дроб без контраст 110.00
302. Компютърна томография на шия без контраст 110.00
303. Компютърна томография на бял дроб без контраст 110.00
304. Магнитно-резонансна томография на една област 250.00
305. Магнитно-резонансна томография на две области 350.00
306. Мамография в две проекции 50,00
307. Запис на изследване на CD 5.00
308. Дубликат на описание на рентг.изследване 5.00
309. Разчитане на КТ – глава и гръбначен стълб 30.00
310. Разчитане на КТ – корем и бял дроб 40.00
311. Разчитане на ЯМР 50.00
Забележка: Контрастното вещество и медицинските изделия за прилагането му се заплаща допълнително по доставни цени съгласно проведени обществени поръчки.
НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
312. Сцинтиграфия ЩЖ с разчитане 35,00
313. Сцинтиграфия на бъбреци с разчитане 50,00
314. Сцинтиграфия на бял дроб с разчитане 45,00
315. Сцинтиграфия на кости с разчитане 50,00
316. ПІерфузионна сцинтиграфия на ЦНС с разчитане 45.00
317. Сцинтиграфия на слюнчини жлези с разчитане 35.00
БОЛНИЧНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ
ЦЕНИТЕ СА С ДДС

Предстерилизационни услуги
318. Ръчно деконтаминиране,дезинфекция и подсушаване:
319. -до 10 инструмента 1.20
320. -от 10 до 20 инструмента 2.40
321. -над 20 инструмента 3.60
322. Машинна обработка на контаминиран инструментариум в миално дезинфекционна машина за 1 кошница 5.00
323. Машинно почистване на контаминиран инструментариум в ултразвукова вана за1 цикъл 5.00
Стерилизация
324. Контейнер/голям барабани с.28см, шир.30 смПара – 121;134 гр. 8.00
325. Среден барабан вис.15см, шир..30 см;Пара – 121;134 гр . 7.00
326. Малък барабан вис.12см, дълж..12,15 см Пара – 121;134 гр. 6.00
327. Плик фолио, с материали на възложителя Пара – 121;134 гр. 1.50
328. Плик фолио, с материали на изпълнителя шир.12;15;20;25 см, дълж. до 50см Пара – 121;134 гр 2.50
329. Плик фолио, с материали на изпълнителя шир.12;15;20;25 см, дълж.. над 50см Пара – 121;134 гр 3.00
330. Плик фолио, с материали на изпълнителя шир.7; 20;40 см, дълж. до 50 см Нискотемтературна (плазмена стерилизация) – 2.00
331. Плик фолио, с материали на изпълнителя шир.7; 20;40 см, дълж. 100 см Нискотемтературна (плазмена стерилизация)- 3.00
332. Плик фолио, с материали на изпълнителя шир.7; 20;40 см, дълж. над 100 см Нискотемтературна (плазмена стерилизация)- 5.00
333. Кошница с материали за 1 брой – 40.00
334. Плик фолио, с материали на изпълнителя шир.12;15;20;25 см, дълж. до 50см Газ.стерилизация с етиленов оксид - 2.50
335. Плик фолио, с материали на изпълнителя шир.12;15;20;25 см, дълж.. над 50см Газ.стерилизация с етиленов оксид – 3.50
ДРУГИ:
336. Потребителска такса на ден , но не повече от 10 дни за година 5.80
Лица освободени от такса - чл. 37 ал. 3 от ЗЗО
337. (3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2009 г.) От заплащане на сумите по ал. 1 се освобождават лица със заболявания, определени по списък към НРД, както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; пострадали при или по повод отбраната на страната, ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража лица, задържани на основание чл. 63 от Закона за Министерството на вътрешните работи, задържани на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица, настанени в домове по чл. 36, ал. 3, т. 1 от същия правилник; медицински специалисти.
338. За избор на екип 850.00
339. За избор на лекар 400.00
340. Първоначална еднократна такса за създаване и обслужване на онкодосие на амбулаторни пациенти 20.00
341. Стойност на 1 леглоден в отделение с хирургичен профил 120.00
342. Стойност на 1 леглоден в отделение с терапевтичен профил и всички останали 100.00
343. Престой на придружител на ден 5.00
344. Престой на придружител с ползване на легло на ден .15.00
345. Ползване на :
- самостоятелна стая 45.00
- самостоятелна стая с придружител 60.00
346. Допълнително обслужване, свързано с престоя на пациента в лечебното заведение, извън осигурените здравни и общи грижи - самостоятелен сестрински пост за 12 часа
- за делничен ден 50.00
- за празничен ден .60.00
347. Допълнително обслужване, свързано с престоя на пациента в лечебното заведение, извън осигурените здравни и общи грижи -допълнителен помощен персонал- санитар за 12 часа
- за делничен ден 30.00
- за празничен ден .40.00
348. Транспортна услуга със санитарен автомобил на км в двете посоки 0.80
349. Ползване на хладилна камера на ден 20.00
350. Болнично лечение на заболявания при здравно неосигурени пациенти 100%
от стойността на клиничната пътека по действащ НРД
(Съгласно чл. 109, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване – здравно неосигуреното лице заплаща оказаната медицинска помощ до датата на възстановяване на здравноосигурителните си права, с изключение на неосигурените жени, на които са оказани акушерски грижи. Сумата заплатена за ден болничен престой се определя от цената на съответната клинична пътека, разделена на минималния болничен престой на същата.)
351. Такса за административно обслужване на договор за клинични проучвания
- експресна услуга с ДДС до 3 дни 550.00
- обикновена услуга с ДДС до 10 дни .400.00
352. - за юридически услуги по договори за клинични проучвания 200.00
353. Такса за административно обслужване на договори за услуги на други лечебни заведения за медицинска дейност с ДДС 75.00
354. Tакса за ползване на заседателна зала за час 30.00
355. Такса за ползване на мултимедия за час 15.00
356. Ден пролежаване, след приключил лечебно-диагностичен процес по клинична пътека по желание на пациента или неговите близки, документирано с декларация 25.00
357. Болничен престой на новородено след приключен лечебнодиагностичен процес по клинична пътека, по желание на родителите документиран с декларация 55.00
358. Изпращане на материали за изследване в други лечебни заведения/лаборатории – стойността на изследването по ценоразписа на другото лечебно заведение плюс транспортните разходи
359. За избор на медицински екип от съответните необходими специалисти за транспортиране на пациент до друго лечебно заведение:
- за лекар специалист 100.00
- за друг медицински специалист 50.00
360. Консултация по документи с лекар специалист. 20.00
361. За извършване на медицинско изследване с вземане на биологични проби за химическо или химико-токсилогично лабораторно изследване за наличие на алкохол 40.00
362. За извършване на медицинско изследване с вземане на биологични проби за химическо или химико-токсилогично лабораторно изследване за наличие на наркотични вещества и техните
аналози 50.00

Настоящата ценова листа е изработена на основание чл.чл.69 и 98 от Закона за лечебните заведения, чл. 2, ал. 3 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, утвърдена е от Изпълнителния директор, въведена със заповед № РД-06-17/04.2018г. и се отменя или по променя по реда на утвърждаването й.