МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово


МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД
гр. Габрово
ул. "Д-р Илиев - Детския" № 1
т. 066/800 243
ф. 066/804 424
e-mail: mbalgab©gmail.com

Болничен Медицински Център ЕООД
гр. Габрово
ул. "Брянска" № 1
т. 066/807 212
e-mail: bmcgab©abv.bg
сайт: www.bmc-gabrovo.com


Поредно дарение получи болницата
Поредно дарение получи болницата
Областната болница отново получи дарение от O.L.V. Clinic гр. Аалст Белгия.
Дарението се състои от болнични легла с матраци, пациентски монитори, перфузори, операционна лампа, дихателни апарати, хирургически инструменти, микроскопи, медицински консумативи и литиратура.
Дарението ще бъде разпределено п...
четвъртък 02 януари 2014 - 16:40:00
четвъртък 03 октомври 2013 - 11:07:00
вторник 30 юли 2013 - 15:02:00