МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово


МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД
гр. Габрово
ул. "Д-р Илиев - Детския" № 1
т. 066/800 243
ф. 066/804 424
e-mail: mbalgab©gmail.com

Болничен Медицински Център ЕООД
гр. Габрово
ул. "Брянска" № 1
т. 066/807 212
e-mail: bmcgab©abv.bg
сайт: www.bmc-gabrovo.com


Нов шанс за развитие
Нов шанс за развитие

На 28 октомври 2016г. в гр. Аалст между O.L.V. Clinic и МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД бе подписан двустранен протокол за сътрудничество. С това се създават нови хоризонти в развитието на партньорството. Ежегодно четирима лекари от Габрово ще се обучават за един месец в O.L.V. Clinic, като два пъти годи...
четвъртък 02 януари 2014 - 16:40:00
четвъртък 03 октомври 2013 - 11:07:00
вторник 30 юли 2013 - 15:02:00